UAV Drone survey

METING TER PLAATSE VANUIT DE LUCHT

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) of beter bekend als “drone-onderzoeken” zijn de afgelopen jaren populair geworden en bieden voordelen ten opzichte van terrestrische onderzoeksapparatuur, hoewel het kiezen van de juiste toepassing belangrijk is, afhankelijk van de vereisten van het onderzoek.

Fotogrammetrische meting (in de lucht en op aarde)

Fotogrammetrie is een meetmethode waarbij ruimtelijke informatie over objecten wordt verkregen uit fotografische opnamen. Moeilijk toegankelijke objecten, zoals gevels en dakconstructies of extreem uitgestrekte gebieden (rivieren, putten, etc.) kunnen met UAV’s efficiënt en worden vastgelegd. De foto’s worden geëvalueerd in fotogrammetriesoftware (bijv. Agisoft Metashape of RealityCapture) – het resultaat is een 3D-pointcloud van het vastgelegde object. Fotogrammetrie is een zeer goed alternatief/aanvulling op laserscannen.

Gebouwonderzoek

Fusie van laserscanning en fotogrammetrie voor het naadloos vastleggen van gebouwen (binnen & buiten)

Afmetingen en secties van gebouwen

Maken van 2D CAD-plannen (AutoCAD)

Creatie van 3D-CAD & BIM modellen (REVIT)

Terreinmodellen & orthofoto’s

Mijnen en dumpen landmeten

3D-meting van putten en hopen

Registratie en documentatie van opgravingen en opvullingen

Nederzettingsanalyses van hopen en opvullingen

Vastleggen en documenteren van recultiveringsgebieden

Fotorealistische 3D-visualisaties

Fotorealistische visualisaties van gebouwen en/of landschappen

Interactieve, toegankelijke 3D-applicaties op basis van UnrealEngine

VR/AR-toepassingen

Volume & opstijgen

Volume- en massabepaling, bijvoorbeeld van taluds, uitgravingen, kuilen of hopen.

Met onze RTK drones kunnen massa’s en volumes snel en betrouwbaar worden bepaald.

Landmeten

Landmeten

Aanmaken van terreinmodellen

Plannen en kaarten maken in GIS & CAD

Grensstenen en grenslijnen zoeken