VirtualshopX

UAV Drone survey

METING TER PLAATSE VANUIT DE LUCHT

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) of beter bekend als “drone-onderzoeken” zijn de afgelopen jaren populair geworden en bieden voordelen ten opzichte van terrestrische onderzoeksapparatuur, hoewel het kiezen van de juiste toepassing belangrijk is, afhankelijk van de vereisten van het onderzoek.

Fotogrammetrische meting (in de lucht en op aarde)

Fotogrammetrie is een meetmethode waarbij ruimtelijke informatie over objecten wordt verkregen uit fotografische opnamen. Moeilijk toegankelijke objecten, zoals gevels en dakconstructies of extreem uitgestrekte gebieden (rivieren, putten, etc.) kunnen met UAV’s efficiënt en worden vastgelegd. De foto’s worden geëvalueerd in fotogrammetriesoftware (bijv. Agisoft Metashape of RealityCapture) – het resultaat is een 3D-pointcloud van het vastgelegde object. Fotogrammetrie is een zeer goed alternatief/aanvulling op laserscannen.

Fotorealistische 3D-visualisaties

Fotorealistische visualisaties van gebouwen, monumenten en/of landschappen.

Interactieve toegankelijke 3D-applicaties.

VR/AR-toepassingen.

Gebouwonderzoek

Fusie van laserscanning en photogrammetry voor het naadloos vastleggen van gebouwen ( zowel binnen als buiten )

Maken van 2D CAD tekeningen.

Creatie van 3D-CAD en BIM modellen.

Dwarsdoorsnedes en secties.

Terreinmodellen en orthofoto’s

Volume berekenen

Volume- en massabepaling van bijv. taluds, afgravingen en hellingen.

Met laserscanning en drones kunnen massa’s en volumes snel en betrouwbaar worden bepaald.

Landmeten

3D-metingen van afgravingen.

Registratie en documentatie van opgravingen.

Analyses van ophogingen en opvullingen.

Vastleggen en documenteren van recultiveringsgebieden.