Photogrammetry

Wat is fotogrammetrie?

3D Photogrammetrie is een meetmethode waarbij ruimtelijke informatie over objecten wordt verkregen uit fotografische opnamen. Moeilijk toegankelijke objecten, zoals gevels en dakconstructies of extreem uitgestrekte gebieden (rivieren, putten, etc.) kan met Photogrammetry goed worden vastgelegd. De foto’s worden geëvalueerd in fotogrammetriesoftware (bijv. Agisoft Metashape of RealityCapture) – het resultaat is een 3D- puntenwolk van het vastgelegde object. Fotogrammetrie is een zeer goede aanvulling op laserscannen.

Pointcloud Photogrammetry

Zoals we al eerder hebben beschreven creëren we met Photogrammetry net zoals met laserscanner een poitcloud.