www.VirtualshopX.com

Weverstraat 36

6579 AE  Kekerdom

Telefoon: ++ 31 481 358 236

E-mail: info@virtualshopx.com

handelsregister. 09124303

Btw nr. NL001875080B25

Directeur: Lothar Beckert

rechtbank Arnhem

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met grote zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud correct, volledig en actueel is. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten in overeenstemming met sectie 7 (1) TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of te zoeken naar omstandigheden die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat we ons bewust worden van een specifieke juridische overtreding.

Aansprakelijkheid voor links:

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waar wij geen invloed op hebben. Om deze reden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke juridische schendingen op het moment van linken. Er was geen illegale inhoud waarneembaar op het moment dat de link werd gemaakt. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra we ons bewust worden van wettelijke schendingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten:

Op de inhoud en werken op deze pagina’s die door de site-exploitant zijn gemaakt, is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor verveelvoudiging, bewerking, distributie en elk gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina niet is gemaakt door de exploitant, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, laat het ons dan weten. Zodra we ons bewust worden van wettelijke schendingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

Algemene informatie en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

VirtualshopX

Weverstraat 36

6579 AE  Kekerdom

De verantwoordelijke instantie alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. Namen, contactgegevens enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de intrekking is een informele melding per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de kadastrale staat waarin ons bedrijf is gevestigd.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de oorsprong van de gegevens, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de contactopties die in dit verband in de juridische kennisgeving worden vermeld en voor verdere vragen over persoonlijke gegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als site-exploitant stuurt te beschermen, gebruikt onze website SSL of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel “https: //” van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

Server logbestanden

De aanbieder van de website verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Type browser en browserversie Gebruikt besturingssysteem Verwijzende URL Hostnaam van de toegangscomputer Tijd van het serververzoek IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen.

Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven. De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de intrekking is een informele melding per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking. Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen behoefte meer is aan gegevensopslag.

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van YouTube voor de integratie en weergave van videocontent. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Bij het oproepen van een pagina met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina’s je hebt bezocht. YouTube kan je surfgedrag direct aan je persoonlijke profiel toewijzen als je bent ingelogd op je YouTube-account. Dit kunt u voorkomen door vooraf uit te loggen. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Details over het omgaan met gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van YouTube op:

Vimeo

Onze website gebruikt plug-ins van Vimeo voor de integratie en weergave van videocontent. De aanbieder van het videoportaal is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Bij het oproepen van een pagina met een geïntegreerde Vimeo-plug-in wordt er verbinding gemaakt met de Vimeo-servers. Vimeo leert daardoor welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Vimeo zal uw IP-adres achterhalen, zelfs als u niet bent ingelogd op het videoportaal of daar geen account heeft. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt verzonden naar de videoportalserver in de VS. Vimeo kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel toewijzen. Dit kunt u voorkomen door vooraf uit te loggen. U kunt details over het omgaan met gebruikersgegevens vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Vimeo op: https: // vimeo.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Sommige cookies zijn ‘sessiecookies’. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies volgen, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt gesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website. Cookies instellen, die nodig zijn voor de uitoefening van elektronische communicatieprocessen of het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagen) is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en soepel aanbieden van onze diensten. Als er andere cookies zijn ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en soepel aanbieden van onze diensten. Als er andere cookies zijn ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en soepel aanbieden van onze diensten. Als er andere cookies zijn ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder van de webanalyse-service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. Informatie over uw gebruik van onze website die door cookies wordt gegenereerd, wordt naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS. Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. Als exploitant van deze website hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en mogelijk ook advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verzenden en daar inkorten. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen echter beperkt zijn. U kunt ook voorkomen dat gegevens worden verzameld over uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google. Dit is mogelijk door de browserplug-in te downloaden en te installeren die toegankelijk is via de volgende link:nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert: Google Analytics deactiveren. Details over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u bij Google Analytics in de gegevensbeschermingsverklaring van Google:nl.

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerd adverteren van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in de paragraaf “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

PayPal

Onze website maakt betaling via PayPal mogelijk. De betalingsdienst wordt geleverd door PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Als u met PayPal betaalt, worden de door u ingevulde betalingsgegevens naar PayPal verzonden. Uw gegevens worden naar PayPal verzonden op basis van artikel 6, lid 1, lit. een AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG (verwerking om een ​​contract na te komen). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingsprocessen in het verleden blijven effectief in geval van intrekking.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken we met conversietracking. Na het klikken op een door Google geplaatste advertentie wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Google en wij kunnen aan de cookie zien dat u op een advertentie hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies zijn niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Klanten van AdWords ontdekken hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar pagina’s met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hier moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser worden gedeactiveerd. Er is dus geen opname in de statistieken voor het bijhouden van conversies. “Conversiecookies” worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. Wij als website-exploitant hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag, om onze website en advertenties te optimaliseren. Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking zijn te vinden in de gegevensbeschermingsregels van Google: https://www.google.de/policies/privacy/. Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies volgen, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer een pagina wordt opgeroepen, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Zo weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken. Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https: // developers.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om het gemakkelijker te maken de plaatsen te vinden die we op de website hebben aangegeven. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.