VirtualshopX

BIM Model

Wat is BIM ?

BIM (Building Information Model) is een methodologie die technologie, processen en beleid omvat, waardoor belanghebbenden gezamenlijk een faciliteit in de cloud kunnen ontwerpen, bouwen en exploiteren.

Met VirtualshopX wordt de basis gelegd voor een accuraat model van waaruit diverse applicaties te vervaardigen zijn.

Projectgegevens, tekeningen, aanzichten en documentatie worden allemaal gegenereerd in het 3D BIM-model.

samenwerking

Teamleden hebben toegang tot projectgegevens, tekeningen, aanzichten en documentatie zodra ze zijn gepubliceerd in de gemeenschappelijke gegevensomgeving.

Traditionele methode voor het delen van informatie.

Samenwerking binnen een BIM omgeving.

Visualiseren

Werken in BIM omgeving geeft je het ruimtelijk inzicht om botsingen te voorkomen en nauwkeurig af te stemmen met andere disciplines. 

BIM samen gevat:


Verhoog de workflow-efficiëntie

Nauwkeurig samenwerken/coördineren

Voorkomen van conflicten

Verminder bouwkosten en tijd

Nauwkeurige kostenbegroting


"We zijn erin geslaagd de bouw- en productiekosten voor projecten met 5-20% te verlagen"

— sjaak ards, Vrijwilliger